Marzec 2015 / Konferencja w Mądralinie

Dwudniowa konferencja naukowa z udziałem zaproszonych gości.
Marzec 2015 / Konferencja w Mądralinie

Dwudniowa konferencja naukowa z udziałem zaproszonych gości:

  • Agnieszki Karpowicz (UW)
  • Tomasza Majewskiego (UJ)
  • Pawła Mościckiego (PAN)
  • Krzysztofa Pijarskiego (PWSFTViT)
  • Doroty Sajewskiej (UW)
  • Mateusza Salwy (UW)
  • Tomasza Swobody (UG)
  • Matyldy Szewczyk (UW)
  • Agaty Zborowskiej (UW)

Zadaniem konferencji była ewaluacja dotychczasowych rezultatów badań, dyskusja nad dalszymi pracami i wynikami działalności zespołu. Podczas seminariów i wykładów zaprezentowane zostały wybrane eseje z przygotowywanych książek oraz referaty nt. metaobrazów. Konferencja składała się również z wystąpień gości oraz dwóch dyskusji panelowych.